HomePage
Jiangxi News
Su Rong Elected Vice Chairperson of 12th CPPCC National Committee

BEIJING, March 11 (Xinhua) -- Su Rong was elected vice-chairperson of the 12th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) at the fourth plenary meeting of the first session of the 12th CPPCC National Committee in Beijing, capital of China, March 11, 2013.

Altogether 23 people were elected vice chairpersons of the 12th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) on Monday, the country's political advisory body.

They include Du Qinglin, Ling Jihua, Han Qide, Pagbalha Geleg Namgyai (ethnic Tibetan), Tung Chee-hwa, Wan Gang (China Zhi Gong Party), Lin Wenyi (female), Luo Fuhe, Edmund Ho Hau Wah, Zhang Qingli, Li Haifeng (female), Su Rong, Chen Yuan, Lu Zhangong, Zhou Xiaochuan, Wang Jiarui, Wang Zhengwei (ethnic Hui), Ma Biao (ethnic Zhuang), Qi Xuchun (ethnic Manchu), Chen Xiaoguang (China Democratic League), Ma Peihua, Liu Xiaofeng and Wang Qinmin.